Àrees d’activitat

Les cooperativistes i els Grups d’Activitat Cooperativitzada  (GAC) treballem en temes:

d’Innovació, disseny, desenvolupament, fabricació, implementació, programes d’incubació, impuls i promoció econòmica,  ús de productes, metodologies, xarxes i serveis, recerca, venda, distribució i el lliurament de béns i serveis, activitats artístiques i culturals, continguts, activisme cultural, formació, cursos, tallers, esdeveniments, activitat editorial, periodisme,  comunicació, organització d’esdeveniments, gestió d’espais,…

…sempre mirant de seguir critèris procomuns.

Què és el procomú?

  • Per tothom (accessible, compartit, replicable)
  • Produït entre tots (tothom hi contribueix/hi pot contribuir)
  • Sostenible (no esgotem els recursos / reproducció / relacions justes)
  • Gestionat entre tots (tothom participa / pot participar en la governança)*

QueEsProcomu

Apunts trobada Digital Commons (Berna’16) http://freeknowledge.eu/blogs/digital-commons-iasc-regional-european-conference-bern

MarcModelSostenibilitatProcomu

L’economia del procomú és molt àmplia i inclou per exemple:

Sectors

Més informació:

*Dvdgmz Materials per una intervenció a Massana… (Teixidora)
**Wouter Tebbens, Free Knowledge Institute