Com funcionem

Objecte social

Contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el  coneixement compartit i la replicabilitat

Tipologies d’usuàries
  • Treball. El soci vol cooperativitzar el seu treball, facturar des de la cooperativa, crear o participar en grups de producció interns / aportació al capital social.
  • Consum. El soci vol cooperativitzar el consum de béns o serveis, crear o participar en grups de consum interns  / aportació al capital social.
  • Col·laborador. El soci vol que la cooperativa existeixi i col·laborar en el seu funcionament perquè comparteix  l’objecte social.

Nivells d’implicació:

  • Tronc. El soci està a la llista de correu del dia a dia, està al Consell Rector o a una de les comissions de treball, s’implica en la posada en marxa i funcionament de la cooperativa. Pot ser un soci de treball, col·laborador o servei que sigui persona física.
  • Pinya. Persones físiques i jurídiques que són sòcies de consum o col·laboradores i que formen l’entorn cooperador del tronc; s’impliquen en el funcionament en la mesura en què poden, són informades regularment i participen en l’assemblea.

Sense Afany de lucre

  • La filosofia és cobrir costos i generar una vida digne, no  lucrar-se
  • Si un projecte genera beneficis, ho pot gastar dins del grup o del col·lectiu, si no, anirà al Fons Procomuns (a desenvolupar dins del Reglament)
  • Consell Rector no-remunerat (activitats executives podrien ser-ho)
  • No es reparteixen dividends: possibles beneficis van als Fons
  • Sostre salarial: màxim 150% nivell del sector

Hem fet públic els estatuts fundacionals, que explica les regles bàsiques de la cooperativa.