CommonsCloud

CommonsCloud ja és operatiu!

És una plataforma col·laborativa en línia, l’alternativa a les plataformes de software privatiu com Google Drive, però que és respectuosa amb la privacitat i no comercialitza amb les nostres dades.

Des de la cooperativa FemProcomuns oferim l’estructura jurídica, participativa i la coordinació per tenir un núvol cooperativitzat. I ho co-produïm amb una aliança d’entitats.

Després d’un any i mig de proves i millores hem sortit en campanya a Goteo per finançar el seu desplegament a Barcelona amb la primera onada d’usàries.

Per això diem:
Contribueix al CommonsCloud, el núvol procomú. Fes el salt!
http://goteo.cc/commonscloud Logo_CommonsCloud_goteo_video2

CommonsCloud, el núvol procomú, és una plataforma que integra diverses aplicacions lliures (NextCloud, LibreOffice online, Phabricator, Discourse, LDAP) per oferir un servei de núvol digital cooperatiu, alternatiu als núvols corporatius com Google Drive i Dropbox. Estem construïnt aquesta plataforma com un projecte col·lectiu des de la cooperació, l’autogestió i el mutualisme.
FemProcomuns, SCCL és una cooperativa de consum i treball creada com un instrument estratègic per fer viables i sostenibles els projectes procomuns. El Grup d’Activitat Cooperativitzada CommonsCloud és el marc des d’on l’equip impulsor de la plataforma coordina el seu desenvolupament i manteniment i on les usuàries sòcies cooperativistes poden participar-hi.
L’Aliança CommonsCloud està formada per un cojunt d’entitats que des de la col·laboració i la intercooperació participen en la producció de la plataforma, en el seu desplegament i difusió, o que ofereixen serveis associats a aquesta.
Com formar-ne part?
En la primera fase de llançament de la plataforma la manera d’accedir als serveis és fent una aportació a la campanya de matchfunding Conjuntamnet a Goteo.
En el futur les usuàries ho seran com a sòcies de consum de la cooperativa femProcomuns. Per associar-se cal fer una aportació mínima de 10€ al capital social de la cooperativa i per utilitzar CommonsCloud caldrà escollir la quota segons els serveis que es vulguin tenir.