Antecedents i inspiració

Antecedents

Durant el 2014 i 2015, al Maresme, un petit grup de treball va definir un ‘fork’ de la Cooperativa Integral Catalana, per permetre als autònoms facturar a través de la cooperativa (‘Coop Entre Pars’), es guanyessin una nòmina i, per tant, drets socials. Aquesta base es volia ampliar per treballar amb moneda social, fer intercanvis més justos i basats en el suport mutu.

Coop Entre Pars

Podeu trobar més detalls del pla de treball de la cooperativa entre pars  aquí. El grup impulsor es va desintegrar, era un nucli massa petit per fer front a la construcció d’una iniciativa d’aquest tipus.

Ens inspirem en els moviments socials i col·lectius que creen valor per al procomú, per exemple:

 • el moviment de Programari Lliure que ha aportat sistemes com GNU/Linux, LibreOffice, Gimp, Mozilla Firefox, els protocols oberts que formen la infraestructura d’Internet;
 • el moviment cooperativista, que proporciona un model de democràcia econòmica, on cada participant té un vot, on la dignitat i l’equitat laboral té més importància que el benefici;
 • els moviments 15M, Occupy, la PAH, el Procés Constituent, que han demostrat el valor emancipador de pensar col·lectivament i des de baix alternatives polítiques;
 • els bancs de temps, mercats i monedes socials que han demostrat ser un motor per generar relacions socials locals i de suport mutu, prenent la funció de la moneda i el crèdit en les nostres mans;
 • els grups de consum, que propicien relacions directes entre consumidors i productors;
 • les cooperatives integrals que combinen la cooperativa de treball amb altres activitats cooperatives (en particular la Cooperativa Integral Catalana);
 • el moviment feminista que denuncia les relacions desiguals i patriarcals;
 • el moviment del hardware lliure que busca la producció local compartint els dissenys a escala mundial;
 • el moviment per una renda universal bàsica que ofereix instruments per evitar la pobresa i pensar altres relacions econòmiques;
 • el moviment ecologista que demostra com produir i consumir en consonància amb el medi i la natura, respectant els ecosistemes i tenint en compte les generacions futures;
 • el moviment del procomú que propicia la generació i la cura col·lectiva de recursos que no són de ningú i alhora són de tots i totes, com l’aigua, els camins, la plaça pública, la biblioteca, l’enllumenat, la Internet, els coneixements, la cultura.